MVM Gorakhpur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

2.18

ACRES LAND

180

STUDENTS

31

TOTAL STAFF

2015

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir - Main
Sewai Bazar, Post Bhauapur
Gorakhpur (273401) - Uttar Pradesh
  : 9519313121
: mvmgorakhpur@mssmail.org